Webgruppenotat

Ny hjemmeside

På fællesbestyrelsesmødet d. 11. oktober 2010 blev besluttet at udvikle en ny hjemmeside til erstatning af den eksisterende hjemmeside på Snejbjergsgi.dk Vi vil løbende informere om den nye sides status, her på denne side.se kort Joomla-guide

log in side

 

Referat af møde i Snejbjerg Hallen d. 8. januar 2014 kl. 19:30 – 21:30


NÆSTE MØDE AFTALT TIL DEN 2. April kl. 19:30 i Snejbjerg hallen

Tilstede: Lars Jonsson, Inge Jonsson, Poul Erik Madsen, Marianne Rosendahl, Gitte Vognsbjerg, Henning Mikkelsen, Jesper Voss, Rico Lundager, Jørgen Rasmussen

Afbud: Jørgen Tveen, Hans-Henrik Olsen, Dorte Grønbæk, Torben Isager

Dagsorden:

 • Hvad fungerer godt på siden?
 • Hvad kan fungere bedre på siden (publikumssiden)
  • Er det let nok at finde rundt?
  • Er vi gode nok med nyheder / sletning af uddateret indhold?
 • Er der funktionaliteter vi savner / kommer til at savne i nær fremtid
  • Bevæger trenden sig i retninger, som vi skal følge?
 • Er siden tidssvarende?
  • fanger den stadig primær målgruppe?
 • Webgruppen
  • Tilslutning
  • formål med møder?
  • mødefrekvens?
  • ekstern sparring?

Mødet tog udgangspunkt i ovenstående udsendte dagsorden. Lars bad om at der blev valgt en referent for mødet, da det er meget svært både at være mødeleder og referent. Jørgen foreslog at det går på omgang og tilbød at referere dette møde. Herudover ønskede Lars en ”tovholder”, der kunne sørge for det praktiske i forbindelse med møderne – aftale med Bjarne, lokale, øl, vand og projektor mv. Marianne Rosendahl tilbød at varetage den opgave.

Der er meget dialog på mødet så det kan være svært at give et fyldestgørende referat, men det skal gerne indeholde ”handlepunkter” samt det væsentlige af dialogen. Vi gennemgik dagsordenen, men mange at punkterne gik på tværs, så jeg har valgt ikke at refere direkte til de enkelte punkter.

1)      Generelt set har vore sider et højt besøgstal – selvfølgelig ekstra højt i forbindelse med Nytårsløb, gymnastikopvisning, byfest og tilmeldinger osv. Iflg. Chart.dk var der i 2013, 53.707 besøg. I gennemsnit på 4.476 pr. måned. Selv om Nytårsløbet har eget domæne anvendes vore sider ofte som indgang – så det er vigtig at vi bruger besøget til at vise nyheder på tværs af vore grupper på vor forside. 

2)      Vi kan stadig blive bedre til at slå nyheder op – og ”reklamere” for vore aktiviteter. Både på gruppernes egne sider og på vor fælles forside.

3)      Alle webredaktører har adgang til at sætte nyheder ind på den fælles forside – og er meget velkomne. Gerne et billede, (opløsning tilpasset web) en kort tekst med link til uddybende information på egne sider.  Husk datostyring  - starttidspunkt og sluttidspunkt begge dele kan fremdateres – så sæt gerne sluttidspunkt på med det samme, så glemmes det ikke og vi har en aktuel side. Undersøge om der kan laves en automaitsk standard, så feltet med sluttidspunkt altid erindres.

4)      Nyheder, der sættes på via Conventus mangler billeder. Lars vidste ikke hvornår det blev muligt.  Kedeligt uden billeder. (NB Conventus skriver noget i deres vejledning om at indsætte billeder i nyheder)

5)      Finde rundt? Der kunne måske være flere genveje, når der skal skiftes mellem grupperne. Som menuerne er nu skal vi altid tilbage til fællesforeningens forside. Ved sidste webmøde talte vi om fælles struktur for de første 3-4 menupunkter på gruppesiderne. Det første punkt skulle være Forside – gruppenavn. Så vil besøgene på en gruppeside kunne vende tilbage til gruppens forside via gruppemenuen.   Der blev efterlyst mulighed for genvej til øvrige grupper – som vi havde det på den tidligere hjemmeside – Lars kigger på mulighederne i topmenuen.   Vi kunne også slå et slag for at bruge søgefeltet lidt mere – er fint anvendelig og kan også finde sider, der gemt men ikke aktuelt er linket på en menu.

6)      Topbanner/billede. Der var en snak om hvorvidt banneret skulle forsøges styret som billederne kommer gruppevis så de passer til den gruppes side man er på eller ”randum” skulle være på tværs som nu. Jørgen fandt at randum på tværs bør fortsætte – giver mere liv på grupper uden den store aktvitet på hjemmesiden og signalerer at vi er en fælles forening med mange aktiviteter.  Det er naturligt at der er flere billeder for de store grupper, men det regulerer gruppen selv ved at lave et større antal.  (Jørgen Tveen modtager fortsat billeder til topbanner Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. "> Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ;)

7)      Lars havde fået en gratis feedback på vor hjemmeside fra Vestjysk Marketing – Der var nogle ting omkring kalender, men det var med andre kalendersystemer – og ikke Conventus. VM syntes også vi burde overveje at gøre grupperne forskellige med egne farver mv. Det er i modstrid med vort klare ønske om fælles identitet og kunne let give mere forvirring. Besøgende må gerne også ved skift kunne se at det er Snejbjerg Sg&i man er inde på. Hvis der skulle gøres mere synligt med skift kunne overvejes om at indsætte en bjælke i forskellige farver.

8)      Nyhedsbreve. Flere grupper anvender Conventus til nyhedsbreve/informationer. Cykelmotion udsender jævnligt nyhedsbreve – ca 10% er ikke medlemmer i et stystem hvor man selv kan til- og fra melde. Problemet med Conventus er at vi ikke kan nå ikke medlemer.  Lars undersøger hvad vi har af muligheder.

9)      Medlemmer i motion (Poul Erik) efterspørger en ”opslagstavle” hvor medlemmerne kan udveksle gode erfaringer, fx et løbsarrangement der er god at deltage i.  Andre tilføjede at det også kunne være et forum for køb og salg fx fodboldstøvler for børn i voksealderen. Lars undersøger nogle muligheder. 

10)  En del sider har et problem med dobbelt overskrifter – Lars undersøger

11)   Målgrupper – vi kan helt sikkert bedre ramme de unge med facebook og instagram, men det kan ikke erstatte hjemmesiderne, som fortsat er det mest relevante i forhold til faktuelle oplysninger. Der blev udvekslet forskellige ideer, men ikke truffet beslutninger.

12)  E-mailadresser. I tilknytning til vort domænenavn snejbjergsgi.dk har vi mulighed for at oprette e-mailadresser. Det er kun benyttet i begrænset omfang. Til en fælles mailadresse for gruppen samt formand evt. kasserer. Lars udsender en oversigt over hvilke der er oprettet.

13)  Lars opfordrede til at hvis der var emner, der trængte til en opfriskning eller gennemgang da at kontakte ham – så kunne der laves workshops med de interesserede.            

 

 

 

 

Webgruppen besluttede at køre videre med ny side pr. 10. januar - der var dog ikke ønske om galleriet kunne være på plads inden. Jørgen Tveen vil sammensætte billeder til topbanner - hvis han fik de fornødne billeder.   

 

Tak for sidst. Jeg fornemmede at vi havde en god aften, og at I kom godt i gang med siderne - i hvert fald at dømme ud fra det kan jeg kan se på jeres sider, samt de meget få spørgsmål der har været. Som aftalt, afholder vi endnu et webmøde onsdag d. 5. januar kl. 19:30, hvor dagsordenen er:
1. Hvordan er det gået med oprettelse af indhold?
a. Her hører vi gerne om både positive oplevelser og ting der kunne være bedre.
2. Rundtur på siden - hvad har de andre lavet?
a. Er der ting nogle har lavet så smart, at andre vil kunne drage nytte heraf?
3. Holder vi fast i Kick-Off mandag d. 10. januar?
a. Er flertallet dér hvor de gerne vil være med siderne inden kick-off?
4. Introduktion af gallerimodul
a. Vi forventer at have et gallerimodul klart, som gør det let at uploade flere billeder af gangen.
5. Nye tiltag på siden.
a. Er der funktioner vi skal arbejde hen mod at få på siden?
b. Skal vi lave konkurrencer eller andet der kan få folk til at kigge rundt på siden?
6. Eventuelt - Lars Jonsson 13.dec.2010


Notat fra Webmødet 24. november  - (det var lidt svært at fastholde/nedfælde alle de ideer og synspunkter der kom op - så det er bestemt ikke udtømmende.
Vigtigt næste møde er den 8. december kl 19:30 - sted meddeles senere - håber meget at alle afd. grupper er med her.

Vedr. billeder er det format som Michael Breinholt har lagt ind 751x150 px - jeg har prøvet at tilpasse motions billede fra nytårsløbet. Hjørne er "klippet" af med http://roundpic.com/ Notat fra mødet


Tidsplan:

 • 15. november - skabelon klar
 • 24. november - webintro for webredaktører og evt. Convetus ansvarlige
 • 1. januar - Deadline webredaktører
 • 10. januar - KICKOFF!!!

 • Download designoplæg snejbjergsgi.dk

  Krav

 • Siden skal være let at redigere - kører på CMS systemet Joomla
 • Direkte adgang til alle grupper fra alle sider
 • Højre menuen skal kun være synlig på forsiden (fælles + gruppernes)
 • Siden skal have et galleri (skal være let at anvende og have mulighed for upload af flere billeder samtidig) evt. Joomla komponent
 • Mulighed for nyhedsmail (uafhængigt af Conventus, som kun giver mulighed for mails til medlemmer)
 • Sponsor felt skal være individuelt og valgfrit for de enkelte grupper.
 • Flest mulige funktioner på siden ønskes drevet via Conventus (kalender, nyheder, bestyrelse) dette sikrer at opæysninger til disse punkter, kun skal redigeres ét sted.

 • Skal vi tilbyde en E-paper til sportsnyt? Se evt.: novemberudgaven af sportsnyt sportsnyt skal i hvert fald laves anderledes, hvis vi skal bruge e-paperen....
  Arbejdet med den nye side styres af webgruppen / webmaster og siden designes og udvikles af Michael Breinholdt